Sint Nicolaas Actie Delft

Welkom op de website van de Sint Nicolaas Actie Delft!

Corona Update 5 oktober 2020

Wij weten hoezeer jullie dit jaar weer uitkijken naar de komst van Sint Nicolaas en zijn Pieten. In een tijd waarin COVID-19 heerst, blijkt er des te meer belang te zijn voor de leukere dingen. Het vieren van Sinterklaas is een van deze leuke dingen en wij begrijpen dan ook als geen ander dat jullie graag de gedachten even verzetten.

Helaas is het virus weer bezig met een opmars en worden er steeds meer maatregelen getroffen om deze te kunnen bestrijden. De maatregelen die getroffen worden, brengen helaas beperkingen met zich mee, welke ook gevolgen hebben voor het Sinterklaasfeest dit jaar.

In de afgelopen vergadering van de Sint Nicolaas Actie Delft hebben wij uitvoerig met elkaar besproken hoe wij dit jaar het Sinterklaasfeest zouden willen invullen en welke maatregelen wij zouden kunnen treffen. Hierbij zijn alle mogelijke opties op tafel gelegd en overwogen. Helaas blijkt dat het voor ons als organisatie niet mogelijk is om de veiligheid van ons personeel en de te bezoeken adressen te waarborgen. Wij moeten jullie dan ook erg teleurstellen door mee te delen dat wij dit jaar GEEN Sint Nicolaas en Pieten kunnen verzorgen voor jullie Sinterklaasfeest.

Wij hopen op jullie begrip en wensen jullie veel goeds en sterkte toe de komende periode.