Sint Nicolaas Actie Delft

Welkom op de website van de Sint Nicolaas Actie Delft!

Corona Update 12 oktober 2021

Wij weten hoezeer jullie dit jaar weer uitkijken naar de komst van Sint Nicolaas en zijn Pieten. In een tijd waarin COVID-19 nog steeds heerst, blijkt er des te meer belang te zijn voor de leukere dingen. Het vieren van Sinterklaas is een van deze leuke dingen en wij begrijpen dan ook als geen ander dat jullie graag de gedachten even verzetten.

Helaas is het virus weer bezig met een opmars en worden er steeds meer maatregelen getroffen om deze te kunnen bestrijden. De maatregelen die getroffen worden, brengen helaas beperkingen met zich mee, welke ook gevolgen hebben voor het Sinterklaasfeest dit jaar.

In de afgelopen vergadering van de Sint Nicolaas Actie Delft hebben wij uitvoerig met elkaar besproken hoe wij dit jaar het Sinterklaasfeest zouden willen invullen en welke maatregelen wij zouden kunnen treffen. Hierbij zijn alle mogelijke opties op tafel gelegd en overwogen. Hieruit is gebleken dat de organisatie graag dit jaar weer van start wilt gaan met de bezoeken aan de huizen, scholen en bedrijven. Echter zijn we erg afhankelijk van onze vrijwilligers. Wij zijn bezig te inventariseren hoeveel vrijwilligers er bereidt zijn om dit jaar ons te ondersteunen. Afhankelijk van deze inventarisatie, zal het bestuur een beslissing nemen over de actie van dit jaar.

Inmiddels stromen de aanvragen voor bezoeken al binnen, echter is er nog veel onzeker voor ons als organisatie. Wij vragen u dan ook nog even geduld te hebben. Uiterlijk 18 oktober hopen wij u van meer informatie te voorzien. De aangevraagde bezoeken zullen hierover per mail benaderd worden.

Wij hopen op jullie begrip en wensen jullie veel goeds en sterkte toe de komende periode.