Sponsors

De Sint Nicolaas Actie kent vele sponsors. Al deze gulle gevers danken wij enorm voor de steun aan de actie. Twee sponsors willen wij in het bijzonder op deze pagina melden. Tevens willen wij de school van waaruit wij werken hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de diverse ruimten, leraren, personeel, leerlingen en overige middelen.

Sint Stanislas College Delft locatie Westplantsoen

Slagerij Van Geest uit Den Hoorn
Slagerij van Geest