Sint Nicolaas Actie Delft

Welkom op de website van de Sint Nicolaas Actie Delft!

Na een bijzonder jaar waarin Covid-19 deels roet in het eten gooide voor het Sinterklaasfeest kunnen we u vertellen dat Sint Nicolaas en zijn Pieten wel weer hun intrek nemen in het Sint Stanislascollege (locatie Westplantsoen), van zondag 20 november tot en met maandag 5 december. 

Zoals ieder jaar komt de opbrengst van de Sint Nicolaas Actie ten goede aan een project, waarbij kinderen centraal staan.  

De agenda van de Sint is gesloten. Wilt u voor volgend jaar een mail ontvangen om een bezoekje te reserveren. Stuur dan een mail naar info@snadelft.nl ovv Brief 2023.

Sint en Piet zien ondanks alle maatregelen uit naar de bezoeken. Het is altijd weer een feest om groot en klein, jong en oud, blij te maken! 

Mocht u dit jaar geen bezoek (meer) kunnen of willen ontvangen, maar wilt u toch het goede doel steunen, dan kunt u een gift overmaken. (Ons rekeningnummer is NL76 INGB 0000 5505 82 t.n.v. Stichting SNA)