Goede doelen historie

Goede doelen Actie 2022:

Stichting Bakasso  

Een grote kliniek met kraamafdelingen en operatiefaciliteiten in een afgelegen gebied in Guinee (West Afika) met rondom honderden dorpen. Daar is nu geen medische zorg.   

Er zijn daar nog steeds veel vrouwen en baby’s, die tijdens de bevalling door complicaties komen te overlijden en man en kinderen achterlaten. In de meeste gevallen konden deze vrouwen niet op tijd medische hulp krijgen, simpelweg omdat er geen ziekenhuispost of andere vorm van medische hulp is binnen een straal van 70 km en ook geen geld of vervoer om er te komen.   

Stichting Sintvoorieder1  

Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen die in armoede leven in Nederland een mooi Sint pakket krijgen met een cadeautje, snoepgoed en een gedicht. 

Goede doel Actie 2021:

Stichting Bakasso  

Een grote kliniek met kraamafdelingen en operatiefaciliteiten in een afgelegen gebied in Guinee (West Afika) met rondom honderden dorpen. Daar is nu geen medische zorg.   

Er zijn daar nog steeds veel vrouwen en baby’s, die tijdens de bevalling door complicaties komen te overlijden en man en kinderen achterlaten. In de meeste gevallen konden deze vrouwen niet op tijd medische hulp krijgen, simpelweg omdat er geen ziekenhuispost of andere vorm van medische hulp is binnen een straal van 70 km en ook geen geld of vervoer om er te komen.   

Goede doel Actie 2016/2017:

Holland Gambian Foundation

De Holland Gambian Foundation is een stichting opgericht door 3 zussen, die geraakt zijn door het gebrek aan basisvoorwaarden in Gambia om te kunnen leven. Dan praten we over water, voeding, scholing en gezondheidszorg. Hun missie en visie is dat wij de kwaliteit van ontwikkeling bij kinderen willen bevorderen op lichamelijk (gezondheidszorg) sociaal en maatschappelijk gebied (scholing, sport en spel).

In februari 2012 is er mede door de bijdrage van de SNA  een nieuwe school gebouwd. Die school is een groot succes en krijgt steeds meer leerlingen. Dit jaar gaat de opbrengst gebruikt worden voor de aanschaf van een busje waarmee kinderen opgehaald kunnen worden om naar school te gaan en weer naar huis gebracht kunnen worden. Bovendien kunnen in geval van nood kinderen tijdig naar een ziekenhuis worden gebracht.

Goede doel Actie 2015/2016:

Stichting Why Not is in 2010 opgericht door drie enthousiaste Nederlandse meiden. Ze richt zich op kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in Kenia in de leeftijd van 4 tot 21 jaar.

Disability is not inabilityHet percentage van mensen met een beperking ligt in Kenia vele malen hoger dan in Europa. In Kenia gelooft men dat het hebben van een beperking een straf is van God, een teken dat je fouten hebt gemaakt of een zondaar bent. Veel ouders schamen zich voor hun kind met beperking; “de kinderen kunnen niets, zijn waardeloos en voegen niets toe aan de community (samenleving)”. Ze zijn vooral een last. Doordat er zo over deze kinderen gedacht wordt, krijgen ze zelden de kans om deel uit te maken van de Keniaanse samenleving. De kinderen worden vaak weggestopt, opgesloten, verwaarloosd en zelfs mishandeld.

Why Not wil hier verandering in brengen: laten wij het goede voorbeeld geven en laten zien dat een kind met een beperking ook gewoon een kind is. Een kind met een eigen karakter, met eigen krachten, met waarde en met behoeften! Door kinderen te ondersteunen in scholing, opvang en/of training willen we hun wereld vergroten en deze kinderen onafhankelijker maken. Ook de ouders en de omgeving van het kind worden nauw betrokken en krijgen ondersteuning.

Voor meer informatie zie: http://www.whynotkenya.org/ of Stichting Why Not.

Goede doel Actie 2014/2015:

Project: Girls Empowerment Foundation (Kenia)

Een korte omschrijving van het goede doel van dit jaar:
De missie van Girls Empowerment Foundation is om meisjes in ontwikkelingslanden -in dit geval Kenia-te helpen met het volgen van onderwijs. En deze meisjes daarmee de kennis en de kracht te geven om zich tot onafhankelijke vrouwen te ontwikkelen, die in staat zijn een gezin te stichten, kinderen op te voeden en te onderhouden en een carrière op te bouwen. In sommige delen van de wereld een vanzelfsprekendheid, in ontwikkelingslanden een enorm gemis. Girls Empowerment Foundation probeert dit te veranderen door meisjes te ondersteunen met onderwijs, huisvesting en voeding.

Meisjes hebben de toekomst! Zij kunnen de bouwstenen van de toekomst zijn. Want wanneer ze een goede (beroeps)opleiding afronden zijn ze in staat hun eigen toekomst te creëren. En daarmee de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen.

Onderwijs biedt iedereen toekomst. Goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van het verleden, heden en de toekomst. Ze leren wat de mogelijkheden in het leven zijn. En daarmee leren ze bewust keuzes te maken.

Een veilig huis is waar iedereen behoefte aan heeft. Voor velen een vanzelfsprekendheid. Voor de meisjes die de Girls Empowerment Foundation ondersteunt niet. Zij biedt ze de zekerheid van een veilige plek waar altijd een bed klaarstaat en waar ze met liefde worden ontvangen.

Goede doel Actie 2013/2014:

Project: Suma

Een korte omschrijving van het goede doel van dit jaar:
Sumba is een eiland in Indonesië met een heel arme bevolking. De plaatsen waar heel veel kinderen vandaan komen, zijn zeer geïsoleerd . Soms is er een heel klein schooltje met één of twee leerkrachten waar het onderwijs meestal niet op het niveau is, zoals het zou moeten zijn. In Waipaddi, de plaats waar de te sponsoren activiteit plaatsvindt, bekijken de Zusters (Zusters van Liefde uit Tilburg) met hulp van een aantal mensen wat ieder kind nodig heeft. Leren lezen en schrijven krijgt heel veel aandacht, daar steeds weer blijkt, dat veel kinderen dat nog niet kunnen of heel gebrekkig. De Zusters zorgen dus ook voor materialen, boeken, schriften, etc.

Het ontwikkelen van een goede motoriek is ook een belangrijke activiteit. Sport en spel om ook het sociale aspect te ontwikkelen vraagt aandacht. De Zusters leren de wat oudere kinderen ook zeer eenvoudig , maar gezond iets te koken, zodat zij dat thuis ook kunnen doen.

Het programma is dus gevarieerd, maar vooral ook gedifferentieerd, wat natuurlijk ook een noodzaak is voor een groep van ruim honderd kinderen. Zij gebruiken daarvoor de ruimtes van de kleuterschool en de plaats waar de weeskinderen verblijven.

Goede doel Actie 2012/2013:

Holland Gambian Foundation

Wij zijn 3 zussen, die geraakt zijn door het gebrek aan basisvoorwaarden in Gambia om te kunnen leven. Dan praten we over water, voeding, scholing en gezondheidszorg.

Onze missie en visie is dat wij de kwaliteit van ontwikkeling bij kinderen willen bevorderen op lichamelijk (gezondheidszorg) sociaal en maatschappelijk gebied (scholing, sport en spel).

In februari 2012 is er op onze kosten een schooltje in Serrekunda gerenoveerd en uitgebreid met 2 klasjes en 2 toiletten. Omdat we graag meer willen doen hebben we de Holland Gambian Foundation for Health and Education opgericht en zijn we nu bezig met het bouwen van een nieuwe school op een soort van kruispunt van 3 dorpjes, zodat zo veel mogelijk kinderen er gebruik van kunnen maken. Het gebied Fona Bongi West District ligt 120 km in het binnenland. Dat lijkt niet veel, maar dat is het wel. Er zijn geen wegen naar toe. De plaatselijke bevolking verplaatst zich lopend of met kar en ezel. En dan is het ver.

Al het werk voor onze foundation wordt op vrijwillige basis gedaan, niemand krijgt hier geld voor.